Výročí adamovských klubů (19. - 21. září 2008)

Jako již každý rok v září, tak i letos se konalo výročí adamovských klubů. Přesněji 17. výročí Orionu a 5. výročí Eridanu. Hlavní část, tedy oheň, se konala v sobotu na tábořišti Cincinnati v Ohiu, jinak též Stříbrný díl u Kozárova.

Akce samotná však byla již zahájena v pátek, Malování na černochya to hrou na téma útěků černošských otroků a jejich pronásledování Ku-Klux-Klanem.

Tak jsme se v tento den dostavili na shromaždiště otroků v Hajánkách u Tišnova. Sešli jsme se zde v počtu 5 otroků. Po shlédnutí kratšího filmu na již zmíněné téma jsme byli odvlečeni na otrokářskou loď, abychom se namačkáni ve stísněném prostoru vydali vstříc neznámým krajům a novým pánům. Loď však byla po cestě přepadena a my osvobozeni. Spolu s naším průvodcem jsme se vydali na "cestu svobody" - do svobodného Ohia. Cesta byla vyznačena několik kilometrů dlouhým provázkem a potkávali jme na ní různé nástrahy i lidi, z nichž někteří nám chtěli pomoct a jiní se jen tak tvářili. Přes drobné problémy, třeba že kříž, který měl hořet, nehořel, se všem otrokům podařilo nabýt svobody v Cincinnati.

Uzavírání kruhu tabuV sobotu se jsme se věnovali přípravě ohně, který nad tábořištěm zaplál večer. Měl celkem 22 pater, 17 za Orion, 5 za Eridan (jen si představte, kolik to je dřeva...). U ohně jsme si prohlíželi různé dokumenty o Orionu, hráli tři hry a samozřejmě zpívali. První z her, která probíhala s přestávkami po celý oheň byly závody v jezení rohlíku, které v dramatickém závěru vyhrál Jauvajz nad Čápem. Pak následoval kvíz o Orionu. Nejlepší v něm byl Jauvajz a Čáp, druzí pak Kawi a Zásuvka. Zakončením ohně bylo koupání v rybníce a Parlament, který bohužel vyhrál Adamov.

Neděle pak byla ve znamení postupného odjíždění a loučení...

Chtěla bych tímto taky poděkovat všem adamovákům za přípravu ohně a hry a doufám, že se můžu příští rok těšit na shledanou.

Zapalování ohně Oheň Zahajování ohně Závod

Akce se zúčastnili: Bant, Berny, Bublina (přijela až na oheň), Čáp, Hu-Hu (odjela ještě před ohněm), Ivča (přijela až na oheň), Jauvajz, Ježek, Kawi, Migg (odjel ještě před ohněm), Ohiči, Ondra (odjel ještě před ohněm), Stopař, Svišť 1, Zásuvka.