Skalní nápisy

Když člověk prochází krajem skal, vidí různé nápisy, převážně podpisy těch, kteří tu prošli před ním. Mezi nimi však i zajímavé texty či nápisy odkazující na historické události...

Střípky nápisů a rytin z různých koutů naší vlasti

Skály jsou nápisů plné. Z množství různých fotek jsem vybrala ty, které mi přišly něčím zajímavé, ať už se jednalo o místo, provedení či funkci nápisu nebo obrázku.

Klokočské průchody

Popisek se připravuje...

Kalich

Popisek se připravuje...

Lomy Amerika

V okolí známých lomů v Českém krasu i přímo v nich se nachází mnoho nápisů a podpisů. Jedná se zejména o názvy trampských osad, které zde působily, nebo jména jiných návštěvníků, toužících se zvěčnit na stěnu lomu.

Balzerovo ležení (Tetřevna)

Velký skalní převis poblíž Jetřichovic (orkes Děčín), kde se místní obyvatelstvo ukrývalo při válečných událostech. Název tohoto místa je prá podle Balzera, vůdce vesničanů, skrývajících se zde za třicetileté války před Švédy. Jiný název, Tetřevna, zase odkazuje na využívání myslivci při lovu teřevů. Na skalní stěně jsou vytesány pamětní nápisy z doby třicetileté války (1632), z exkurze Lesnické sekce Sdružení zemědělců a lesníků (1856) a jejich následovníků (1999).

Nápisy v Jetřichovických skalách

Přímo z turistické značky spojující Jetřichovice s Mezní Loukou můžeme spatřit množství nápisů, letopočtů a jmen. Některé letopočty se hlásí již do první poloviny 18. století (1721) nebo do století devatenáctého (1831). Také jsou ve skalách občas vytesány rovnoramenné kříže a další symboly.