Další stopy lidské činnosti

Místa jsou rozdělena do několika tématických okruhů...

Cesty ve skalách

Mnohé cesty se prodírají skalami, zakousávají se do nich. V jejich stěnách pak můžeme číst mnohé: vidíme letoočty budovaní, oprav či návštěvy náhodných kolemjdoucích, hledíme na značky, jejich smysl nám již dnes uniká a sledujeme jak celou stěnu cesty brázdí rýhy od kol dávných vozů...

Pískovcové lomy

Skoro u každé vesnice můžeme najít větší či menší lůmek na kamen, vždyť domy se z něčeho postavit musely...

Kamenné ohrazení obory

Stěny byly tvořeny částečně ztesanou skálou, částečně kamenných kvádry, které se do dnešních dob na několika lístech zachovaly.

Ostatní stopy člověka

Na cestách vedoucích temným lesem či opuštěnými skalami nebývalo bezpečno, spíše naopak. A tak mnohá místa byla pověřena střežit vyšší moc, symbolizovaná obrázkem či sochou světce umístěnými v tesaném výklenku. Někdy také už jen připomínali nešťastnou událost zde událou... Do této kategorie jsem též zařadila různé ztesané plochy a místa lidskou činnosti poznamená, u kterých si jejich využitím jistá vůbec nejsem.