Místa z knih ukrytá ve skálach

Tyto stopy lidské činnosti zde nejsou nikterak staré, nanejvýš pár desetiletí, a většinou vznikly dílem trampů nebo skautů. Mnohdy se takovým místům v těchto kruzích dostalo i jistého bájného nádechu a málokdo věděl, kde je přesně hledat. A tak ani já to nebudu prozrazovat, vždyť takové hledání (a mnohdy nenalézaní) je zážitek k nezaplacení.Svatyně Modré hvězdy

Na začátku to byl podivuhodný citát, který jsem spatřila na jedné fotce. Potom se z paměti začal vynořovat příběh o skautském oddíle Modré hvězdě, který jsem kdysi četla. A s těmito vzpomínkami se začaly mísit vzpomínky novější na toulání po pískovcích. Leccos se mi zdálo povědomé... A tak jsem s knihou v ruce vyrazila do skal a šla podle popisu v ní obsaženém. A hle - vše bylo přesně jako v knize, nic nechybělo. A já jen nevěřícně zírala kolem sebe a ve Svatyni se mé oči dlouho vpíjely do onoho nápisu, který mě na začátku mé cesty tak zaujal...Husova kaple - Žulový dům

Místo, kde se odehrává část děje skautské knihy Tábor pod Modrou hvězdou, zdobí několik nápisů a rytin. Ačkoli je skauti nazvali Žulový dům podle díla Julesa Verna, v odborné literatuře figuruje pod názvem Husova kaple. Však také jeden z nápisů na stěnách této jeskynní prostory, vyrytý sem nejspíše na začátku minulého století, sděluje, že roku 1636 tu měl pobývat českobratrský kněz Matěj Krocinovský...Soví jeskyně

„Kdo bludišti pískovcových skal nalezne Soví jeskyni, získá zvláštní schopnost - bude rozumět lesním zvířatům, ptákům, stromům i květinám...“ Příběh Miloše Zapletala o putování tří kluků z Ještědu k Soví jeskyni v Českém Švýcarsku je docela známý. A našli se i mnozí, co, inspirováni knihou, na onu cestu vyrazili. Mezi nimi i já. A tak jsem na vlastní oči spatřila místa popisovaná v knize, nová nacházela. A Soví jeskyně? Nalézt ji mi dalo práci přímo obrovskou, ani jsem nevěděla, jak může přesně vypadat. Cedulky, zápisník, trampská camrátka, všechno odvál čas a vyhlášení Národního parku. Když jsem pak ale doma na internetu nalezla množství fotek onoho místa i s GPS souřadnicemi, pocítila jsem trochu zklamání. Ale přece jen... Kousek od skutečné Soví jeskyně se nachází ještě díra jiná, o mnoho menší, řekněme Soví jeskyňka. A tu nenalezl jen tak někdo...