Literatura o skalách a lidech

Na této stránce postupně shromažďuji knížky, články i celé sborníky, v nichž jsem nalezla něco o vztahu lidí a (zejména) pískovcových skal. V seznamu chybí články a knihy mladší roku 2012, kdy jsem stránku psala, výhledově bych je chtěla doplnit.Knihy a sborníky

ADAMOVIČ, J. - MIKULÁŠ, R. - CÍLEK, V. 2010: Atlas pískovcových skalních měst České a Slovenské republiky. - Academia, 459 s. Praha.

JENČ, P. - ŠOLTYSOVÁ, L. (eds.) 2006: Pískovcový fenomén Českého ráje. Sborník příspěvků ze semináře. Jičín 12. června 2004. - Český svaz ochránců přírody. Základní organizace Křižánky - Správa chráněné krajinné oblasti Český ráj, 287 s. Turnov.

SVOBODA, J. (ed.) 2003: Mezolit severních Čech. Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku 1978 - 2003. - Archeologický ústav AV ČR Brno - Národní park České Švýcarsko - Oblastní muzeum, 328 s. Brno - Krásná Lípa - Děčín.Jednotlivé články

BELISOVÁ, N. 2004: Zpracování smoly v Českém Švýcarsku a Labských pískovcích. In: Minulosti Českého Švýcarska II. Sborník příspěvků historické konference 2003. - Správa Národního parku České Švýcarsko, s. 94 - 183. Krásná Lípa.

FRUNDL, J. - KOLKA, M. - PODROUŽEK, K. 2008: Skalní mlýny. In: ŠTĚPÁN, L. - URBÁNEK, R. - KLIMEŠOVÁ, H. (eds.): Dílo mlynářů a sekerníků v Čechách II. - Argo, s. 116 - 120. Praha.

HAVRÁNEK, P. 2007: Skalní reliéfy u Mařenic. In: Bezděz, 16, s. 267 - 274. Česká Lípa.

HOKEŠOVÁ, Z. 2008: Pískovec v tradiční vesnické kultuře oblasti Kokořínska. Magisterská diplomová práce. Filozofická fakulta MU, 63 s. Brno.

JENČ, P. - PEŠA, V. - BARUS, M. 2008: Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny v CHKO Český ráj. Část Maloskalská Drábovna a Besedické skály - Kalich. Zpráva pro Geopark Český ráj o. p. s. - Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě - Správa CHKO Český ráj, 55 s. Česká Lípa - Turnov. (stáhnout)

JENČ, P. – PÁTKOVÁ, H. – PEŠA, V. (edd.) 2001: Historické rytiny v Labských pískovcích. In: Porta Bohemica, 1, s. 149 - 166. Litoměřice. (stáhnout)

JENČ, P. - PEŠA, V. 2003: Dokumentace historických skalních rytin v Labských pískovcích v letech 2001 - 2002 (předběžná zpráva). - Porta Bohemica, 2, s. 139 - 145. Litoměřice. (stáhnout)

KNOP, K. - PEŘINA, I. 2010: K otázce ukrývání dobytka v pískovcových skalách. In: Minulosti Českého Švýcarska VI. Sborník příspěvků historické konference 2009. - Správa Národního parku České Švýcarsko, s. 28 - 40. Krásná Lípa.

KÜHN, P. 2007: Málo známý nápis na Dutém kameni u Cvikova. In: Bezděz, 16, s. 275 - 281. Česká Lípa.

LISSEK, P. 2003: Příspěvek k poznání struktury středověkého osídlení krajiny Českého Švýcarska. In: Minulosti Českého Švýcarska I. Sborník příspěvků historické konference 2002. - Správa Národního parku České Švýcarsko, s. 46 - 55. Krásná Lípa.

LISSEK, P. 2004: Výroba dehtu a smoly v Českém Švýcarsku. In: Minulosti Českého Švýcarska II. Sborník příspěvků historické konference 2003. - Správa Národního parku České Švýcarsko,
s. 74 - 93. Krásná Lípa.

LISSEK, P. 2005: Povrchový průzkum dehtářských pracovišť v Českém Švýcarsku.
In: Archeologia technica, 16, s. 72 - 78. Brno. (stáhnout)

PEŘINA, I. 2006: Vertikální komunikace v pískovcovém podloží Českého Švýcarska.
In: Minulosti Českého Švýcarska III. Sborník příspěvků historické konference 2004. - Správa Národního parku České Švýcarsko,
s. 118 - 141. Krásná Lípa.

PEŠA, V. 2004: Podzemní lomy na Českolipsku. In: Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska, 13,
s. 83 - 122. Česká Lípa. (stáhnout)

PODROUŽEK, K. 1998: Poustevna pod Čapem na Českolipsku. In: Časopis Společnosti přátel starožitností, 106, Muzejní a vlastivědná práce, 36, 2, s. 86 - 92. Praha.

PODROUŽEK, K. 2000: Ebelova cesta. Konfrontace písemných a hmotných pramenů při studiu barokních a klasicistních komunikací na pískovcích. In: Časopis Společnosti přátel starožitností, 108, Muzejní a vlastivědná práce, 38, 1, s. 106 - 110. Praha.

PODROUŽEK, K. 2000: Poustevny a poustevníci na pískovcích severních Čech. In: Časopis Společnosti přátel starožitností, 108, Muzejní a vlastivědná práce, 38, 1, s. 47 - 50. Praha.

PODROUŽEK, K. 2003: Sušárny v pískovcovém podloží. In: Svorník, 1 (2003), s. 279 - 288. Praha.

PODROUŽEK, K. 2004: Způsoby dobývání pískovce. In: Minulosti Českého Švýcarska II. Sborník příspěvků historické konference 2003. - Správa Národního parku České Švýcarsko, s. 54 - 63.
Krásná Lípa.

PODROUŽEK, K. 2006: Vesnické stavby na pískovcovém podloží. - Filozofická fakulta UJEP,
86 s. Ústí nad Labem. (stáhnout)

PODROUŽEK, K. 2006: Sezónní obytné objekty v pískovcích. In: Minulosti Českého Švýcarska III. Sborník příspěvků historické konference 2004. - Správa Národního parku České Švýcarsko,
s. 142 - 159. Krásná Lípa.

PODROUŽEK, K. 2006: Štuky a kopáky – těžba, užití a význam kvádrového pískovcového zdiva. In: Opracování kamene, s. 79 - 83. Plzeň.

PODROUŽEK, K. 2007: Cisterny na vodu v pískovci. Experiment na hradě Helfenburku u Úštěka. In: Minulosti Českého Švýcarska IV. Sborník příspěvků historické konference 2006. - Správa Národního parku České Švýcarsko, s. 90 - 109. Krásná Lípa.