Minulost vtesaná do skal

Někdo krajem bloudí, nehledí kolem sebe, nevnímá mnoho okolí. Avšak i krajina má svoji paměť, vypráví příběhy. Každý okamžik, který prožila, jí do tváře vetkne nesmazatelnou stopu, tu jasnou a zřetelnou, jindy skoro neznatelnou, kterou spatří jen někteří...

Asi nejsnáze se ona stopa zachytí v pískovcových skalách. A tak je zde věnován prostor zejména jim a té lidské činnosti, která způsobila nějakou změnu jejich povrchu, ať už je to drobná rytina či celý objekt vybudovaný ve skále.

Postupem času se mi však sem vloudily i další související příspěvky jako reliéfy tesané v jiných horninách nebo nápisy provedené na skalách různými barvami.

SOCHY A RELIÉFY

NÁPISY VE SKALÁCH

DALŠÍ STOPY V KRAJINĚ

SKALNÍ MÍSTA Z KNÍŽEK