Stínadelské obrázky

Stínadla! Tajupná, nebezpečná čtvrt, do které se teď už zase po několik týdnů neodvážil ani jeden chlapec z Druhé strany. Čtvrť propletená křivolakými uličkami s nesčetnými schůdky a zábradlíčky, uličkami škrábajícími se vzhůru do kopců a zase řítícími se jako do hlubiny, plná průchodů s nezbádanými tajemnými zákoutími a záhadnými dvorečky za zdmi domů.

Jaroslav Foglar, Stínadla se bouří

Snad každý, kdo přečetl Foglarovy knihy o Stínadlech se aspoň na chvíli zamyslel, zda Stínadla existovala či aspoň mohla existovat. Možná se také vypravil do uliček svého či jiného města a hledal kostel svatého Jakuba, kresby na zdech, vydal se po stopách dávných událostí...

Pokud se pozorně podíváme, můžeme kousek Stínadel nalézt třeba jen kousek od místa, kde bydlíme. Na následujících fotkách je zobrazeno deset měst, kde jsem objevila místa jako vystřižená ze stínadelských příběhů. Poznáš, o která města se jedná?První město

Stínadla Stínadla Stínadla

Město úspěšně poznali: Sam, Žemle, Paco, ČápDruhé město

Stínadla Stínadla Stínadla

Město úspěšně poznali: Sam, Žemle, Nikki, PacoTřetí město

Stínadla Stínadla Stínadla

Město úspěšně poznali: Sam, Žemle, Nikki, Paco, Čáp, Bublina, RychlonožkaČtvrté město

Stínadla Stínadla Stínadla

Město úspěšně poznali: Sam, Žemle, Nikki, PacoPáté město

Stínadla Stínadla Stínadla

Město úspěšně poznali: Sam, Žemle, Nikki, Paco, Čáp, FialŠesté město

Stínadla Stínadla Stínadla

Město úspěšně poznali: Sam, Žemle, Nikki, PacoSedmé město

Stínadla Stínadla Stínadla

Město úspěšně poznali: Sam, ŽemleOsmé město

Stínadla Stínadla Stínadla

Město úspěšně poznali: Sam, Nikki, Paco, Čáp, Bublina, ChajimDeváté město

Stínadla Stínadla Stínadla

Město úspěšně poznali: Sam, Žemle, Nikki, ČápDesáté město

Stínadla Stínadla Stínadla

Město úspěšně poznali: Sam, Čáp, Nikki


Pokud si budeš myslet, že nějaké z měst poznáváš, můžeš mi to napsat na mail a já ti to potvrdím či vyvrátím. Na každé město se však můžeš ptát pouze třikrát. Kdo je pozná všechna?Malá nápověda

Šest měst najdeme v Čechách, tři leží na Moravě a jedno se nachází ve Slezsku, hranice České republiky nerozhodují. Na území všech měst můžeme nalézt židovské památky různého významu a s různým osudem. Někde jsou pod ochranou UNESCO, jinde může synagoga sloužit jako tržnice. Prohlédneme-li si znaky měst, můžeme tu spatřit například pětkrát motiv brány, třikrát lva, dvě orlice, růži, ale i symboly, které připomínají, že na založení města měl svůj podíl klášter. S jedním z měst je spojeno jméno známého romantického básníka, jiná tři zase byla významnými centry v dobách husitských válek.Po úspěšné pátrače

Ať už poznáš byť je jediné město, je tvé místo na čestné listině níže.

GingoListina slávy

Pátračskou soutež jsem vytvořila na sklonku roku 2009. Od té doby mi přibylo pár nových zajímavých fotek a bylo by škoda je nechat ležet ladem. A tak přidávám ještě několik měst navíc mimo původní desítku.Jedenácté město

Stínadla Stínadla Stínadla

Město úspěšně poznali: SamDvanácté město

Stínadla Stínadla Stínadla

Město úspěšně poznali: Sam, NikkiTřinácté město

Stínadla Stínadla Stínadla

Město úspěšně poznali: Sam, Žemle, Nikki, JiggiJeště další stínadelská města

A na závěr pár stínadelských záběrů z různých měst u nás i v zahraničí:

Pražská Stínadla Stockholmská Stínadla

Pražská Stínadla
Odkaz: Fotky na rajčeti

Stockholmská Stínadla
Odkaz: Fotky na rajčeti

Úštěcká Stínadla Šibenická Stínadla

Úštěcká Stínadla
Odkaz: Fotky na rajčeti

Šibenická Stínadla
Odkaz: Fotky na flickru