Pomník obětem katastrofy Italie

Toužil jsem už dávno spatřit vyryta do téhož kamene jména sedmi neohrožených Italů a mladého švédského vědce, kteří obětovali život, aby přispěli k získání prvenství v oblasti polárního výzkumu pro naši vlast, a vedle nich jména šlechetných zachránců, které pokus zachránit trosečníky stál život anebo které čekala smrt při návratu do vlasti.

Umberto Nobile

Místo: Tromsø (Norsko); N 69°37.97990', E 18°54.55470'

Pomník připomínající oběti ztroskotání vzducholodi Italia byl vybudován zásluhou Umberta Nobileho, někdejšího velitele Italie. Nachází se na jižním cípu ostrova Tromsøya, poblíž místního muzea. Slavnostně byl odhalen 29. června 1968 pod záštitou Italské geografické společnosti a za účasti italských ozbrojených sil. Při této významné příležitosti zavlály v okolí pomníku vlajky všech zemí, které se účastnili výpravy Itálie či záchranných prací po jejím ztroskotání, tedy Itálie, Norska, Francie, Švédska, Československa, Sovětského svazu a Finska.

Památník tvoří dvě křídla, orientovaná podle poledníku, která se ze země vzpínají k nebi. Na nižším z nich jsou do carrarského mramoru vytesána jména sedmnácti zahynulých, na druhém, o něco vyšším, je umístěn epigraf, který napsal Alfonso Gatto.

Pomník obětem katastrofy Italie Pomník obětem katastrofy Italie
Mimo nápisů jsou dolní části pomníku malé reliéfy, jejichž detaily jsou níže. Alfredo Viglieri, Umberto Nobile a Adalberto Mariano při odhalení pomníku.Nápisy na pomníku

Vyšší křídlo pomníku hledí na sever a v horní části nese slova básníka Alfonse Gatty:

HERE
UNITED UPON THIS STONE
ARE THE NAMES OF THOSE WHO DIED
IN THE WRECK OF THE "ITALIA"
AND OF THOSE WHO GAVE THERE LIVES
TRYING TO RESCUE THEM
IN REMEMBRANCE OF GLORIOUS FEAT
OF HUMAN ENDEAVOUR
TODAY A MEMORIAL AND A TESTIMONY
TO THE BROTHERHOOD OF MEN

ZDE
DO KAMENE VEPSÁNA JSOU
JMÉNA TĚCH, KDO ZAHYNULI
PŘI ZTROSKOTÁNÍ „ITALIE“
SPOLEČNĚ
S JMÉNY JEJICH ZACHRÁNCŮ
NA PAMĚŤ PODNIKU,
JENŽ BYL SLÁVOU LIDSTVA
A DNES JE SVĚDECTVÍM A MEMENTEM
LIDSKÉ SOLIDARITY.

O něco níže pak stojí:

ERECTED BY UMBERTO NOBILE
LEADER OF THE EXPEDITION
ON THE 40TH ANNIVERSARY
UNDER THE PATRONAGE OF THE
ITALIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY

POSTAVENO UMBERTEM NOBILEM
VELITELEM EXPEDICE
NA JEJÍ 40. VÝROČÍ
POD PATRONACÍ
ITALSKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

Na nižší křídle otočeném k jihu jsou jména obětí z řad posádky Italie i jejich zachránců:

ON MAY 25, 1928
THE AIRSHIP "ITALIA"
AFTER FLYING FOR 124 HOURS
OVER UNEXPLORED REGIONS
CRASHED UPON THE ICE
NORTH OF THE SVALBARD
OF THE CREW THERE PERISHED
RENATO ALESSANDRINI
ETTORE ARDUINO - ATTILIO CARATTI
CALISTO CIOCCA - UGO LAGO
FINN MALMGREN - VINCENZO POMELLA
ALDO PONTREMOLI

ON JUNE 18, 1928
ROALD AMUNDSEN
RENE GUILBAUD - GILBERT BRAZY
ALBERT DE CUVERVILLE
LEIF DIETRICHSON - EMILE VALETTE
WERE LOST IN THE BARENT’S SEA
GALLANTLY FLYING TO RESCUE
THE SURVIVORS OF THE "ITALIA"

ON SEPTEMBER 29, 1928
FLYING HOMEWARD AFTER THE SEARCH
OR THE "ITALIA" AND FOR AMUNDSEN
PIERLUIGI PENZO - TULLIO CROSIO
GIUSEPPE DELLA GATTA
PERISHED UPON FRENCH SOIL

25. KVĚTNA 1928
VZDUCHOLOĎ „ITALIA“
PO 124 HODINÁCH LETU
NAD NEPROBÁDANÝMI OBLASTMI
ZTROSKOTALA NA LEDOVÉ KŘE
SEVERNĚ OD BŘEHŮ ŠPICBERKŮ
Z JEJÍ POSÁDKY ZAHYNULI
RENATO ALESSANDRINI
ETTORE ARDUINO - ATTILIO CARATTI
CALISTO CIOCCA - UGO LAGO
FINN MALMGREN - VINCENZO POMELLA
ALDO PONTREMOLI

18. ČERVNA 1928
ROALD AMUNDSEN
RENE GUILBAUD - GILBERT BRAZY
ALBERT DE CUVERVILLE
LEIF DIETRICHSON - EMILE VALETTE
ZMIZELI V BARENTSOVĚ MOŘI
PŘI ODVÁŽNÉM LETU NA POMOC
PŘEŽIVŠÍM Z „ITALIE“.

29. ZÁŘÍ 1928
PŘI NÁVRATU DO VLASTI Z PÁTRÁNÍ
PO „ITALII“ A AMUNDSENOVI
PIERLUIGI PENZO - TULLIO CROSIO
GIUSEPPE DELLA GATTA
ZTROSKOTALI NA FRANCOUZSKÉ PŮDĚ

Překlad epigrafu je převzat z knihy Umberta Nobileho Křídla nad pólem (vydané Československým spisovatelem roku 1979 v Praze), o překlad zbývající části textu jsem se pokusila sama.Reliéfy v dolní části pomníku

Na západní a východní straně obou křídel pomníku se nachází drobné reliéfy zobrazující zejména výjevy z cesty a ztroskotání expedice Italie.

Pomník obětem katastrofy Italie
Vzducholoď Italia přelétá nad Svatopetrským náměstím ve Vatikánu

Pomník obětem katastrofy Italie
Vzducholoď Italia nad milánskou katedrálou.

Pomník obětem katastrofy Italie
Červený stan na kře ledové.

Pomník obětem katastrofy Italie