Sdružení přátel Jaroslava Foglara

...jsem potěšen vaší snahou založit sdružení,
které ponese moje jméno,
a rád dávám souhlas
k jeho uvedení do činnosti...


Založení SPJF


SPJF, celým názvem Sdružení přátel Jaroslava Foglara, o. s. je občanské sdružení založené
28. prosince 1990 v Brně. Cílem SPJF je sdružování zájemců o dílo českého spisovatele pro mládež Jaroslava Foglara, jakož i propagace jeho díla mezi mládeží a uplatňování jeho výchovných metod v praxi.

SPJF vydává časopis Bobří stopou. V předchozích letech k tomuto periodiku patřil i Klubovní hlasatel nebo Zpravodaj SPJF. Mimo Zpravodaje, který byl spíše sběratelsky zaměřen, jsou časopisy určené především dětem a mládeži a přinášející náměty pro činnost dětských klubů.

SPJF je v současnosti jedinou organizací v České republice zabývající se výchovnou činností na základě kontaktu s dětskými mikrokolektivy bez dospělého vedoucího - kluby, kterých sdružuje několik desítek z celého území republiky. S kluby udržuje kontakt prostřednictvím časopisu, osobní korespondence klubů se stovkaři a webových stránek. Sdružení poskytuje klubům náměty pro činnost, sleduje jejich aktivity a pokouší se je směrovat výchovným směrem, umožňuje klubům setkávání na akcích a táborech a podněcuje je k aktivnímu trávení volného času také prostřednictvím dlouhodobých her.

Dále se sdružení zabývá projektem Hledáme lék na dětskou kriminalitu, vydáváním knih v Braillově písmu, prezentace osoby spisovatele (výstavy, články, názvy ulic, odborné publikace) a tisku dalších příležitostných propagačních tiskovin. SPJF mimo jiné organizuje letní i zimní tábory (zvané tábory Bobří stopy) či víkendové akce pro širokou veřejnost.

Pobočky SPJF

Pražská pobočka
Pobočka navazuje na činnost volného neformálního Pražského sdružení Žlutého kvítku, které soustřeďovalo informace o aktivitách pro děti a mládež a jejich vedoucí a pořádalo zajímavé akce. V současné době sdružuje asi 60 členů SPJF z Prahy a okolí.
Internetové stránky: www.bohousek.cz

Jihomoravská pobočka (Perpetuum)
Pobočka byla založena v květnu 2003. Podílí se na akcích SPJF konaných v Brně a okolí, také pořádá cyklus pátečních akcí Prase bez prasete, jejichž náplní bývají například návštěva kulturní akce či sportovní odpoledne. Provozuje volnočasové centrum Holubník (čajovna, klub deskových her, cestovatelská promítání THIPS).
Internetové stránky Holubníku: www.holubnik.spjf.cz
Internetové stránky Klubu deskových her: www.deskovky.jmp.spjf.cz

Třebíčská pobočka (Halahoj)
Činnost je směřována především pro středoškolskou a vysokoškolskou mládež z Třebíče a okolí a pro odrostlé bobřostopáky. Tedy pro věkovou skupinu 14 až 26 let. Některé akce jsou však pořádány i pro mladší účastníky.
Internetové stránky: www.halahoj.org

Severomoravská pobočka
Pořádá každoročně několik akcí, například hru se stínadelskými motivy Po stopách Uctívačů ginga. Vydává pobočkový časopis Sem-Tam.
Internetové stránky: www.smp.spjf.cz

Východočeská pobočka
Pobočka byla založena v prosinci roku 2006. Hlavním důvodem pro její vznik byla potřeba přiblížit činnost SPJF členům ve východočeském regionu.
Vydává časopis Východ.
Internetové stránky: www.vcp.spjf.cz