Stínadelské obrázky

Stínadla! Tajupná, nebezpečná čtvrt, do které se teď už zase po několik týdnů neodvážil ani jeden chlapec z Druhé strany. Čtvrť propletená křivolakými uličkami s nesčetnými schůdky a zábradlíčky, uličkami škrábajícími se vzhůru do kopců a zase řítícími se jako do hlubiny, plná průchodů s nezbádanými tajemnými zákoutími a záhadnými dvorečky za zdmi domů.

Jaroslav Foglar, Stínadla se bouří

Snad každý, kdo přečetl Foglarovy knihy o Stínadlech se aspoň na chvíli zamyslel, zda Stínadla existovala či aspoň mohla existovat. Možná se také vypravil do uliček svého či jiného města a hledal kostel svatého Jakuba, kresby na zdech, vydal se po stopách dávných událostí...

Pokud se pozorně podíváme, můžeme kousek Stínadel nalézt třeba jen kousek od místa, kde bydlíme. Na následujících fotkách je zobrazeno deset měst, kde jsem objevila místa jako vystřižená ze stínadelských příběhů. Poznáš, o která města se jedná?


První město

Město úspěšně poznali: Sam, Žemle, Paco, Čáp


Druhé město

Město úspěšně poznali: Sam, Žemle, Nikki, Paco


Třetí město

Město úspěšně poznali: Sam, Žemle, Nikki, Paco, Čáp, Bublina, Rychlonožka


Čtvrté město

Město úspěšně poznali: Sam, Žemle, Nikki, Paco


Páté město

Město úspěšně poznali: Sam, Žemle, Nikki, Paco, Čáp, Fial


Šesté město

Město úspěšně poznali: Sam, Žemle, Nikki, Paco


Sedmé město

Město úspěšně poznali: Sam, Žemle


Osmé město

Město úspěšně poznali: Sam, Nikki, Paco, Čáp, Bublina, Chajim


Deváté město

Město úspěšně poznali: Sam, Žemle, Nikki, Čáp


Desáté město

Město úspěšně poznali: Sam, Čáp, Nikki


Pokud si budeš myslet, že nějaké z měst poznáváš, můžeš mi to napsat na mail a já ti to potvrdím či vyvrátím. Na každé město se však můžeš ptát pouze třikrát. Kdo je pozná všechna?

Malá nápověda

Šest měst najdeme v Čechách, tři leží na Moravě a jedno se nachází ve Slezsku, hranice České republiky nerozhodují. Na území všech měst můžeme nalézt židovské památky různého významu a s různým osudem. Někde jsou pod ochranou UNESCO, jinde může synagoga sloužit jako tržnice. Prohlédneme-li si znaky měst, můžeme tu spatřit například pětkrát motiv brány, třikrát lva, dvě orlice, růži, ale i symboly, které připomínají, že na založení města měl svůj podíl klášter. S jedním z měst je spojeno jméno známého romantického básníka, jiná tři zase byla významnými centry v dobách husitských válek.

Po úspěšné pátrače

Těm, kteří správně určí všechna města, nabízím odměnou vlastnoručně svázanou knížku Josefa Griffina Červinky Poselství ze Stínadel. A ať už poznáš byť je jediné město, je tvé místo na čestné listině níže.

GingoListina slávy

Pátračskou soutež jsem vytvořila na sklonku roku 2009. Od té doby mi přibylo pár nových zajímavých fotek a bylo by škoda je nechat ležet ladem. A tak přidávám ještě několik měst navíc mimo původní desítku. Jejich poznání je prozatím pouze pro dobrý pocit, ale třeba časem vymyslím i nějakou tu hmotnou odměnu.


Jedenácté město

Město úspěšně poznali: Sam


Dvanácté město

Město úspěšně poznali: Sam, Nikki


Třinácté město

Město úspěšně poznali: Sam, Žemle, Nikki, Jiggi


A na závěr pár stínadelských záběrů z různých měst u nás i v zahraničí:

Pražská Stínadla

Odkaz: Fotky na rajčeti

Stockholmská Stínadla

Odkaz: Fotky na rajčeti

Úštěcká Stínadla

Odkaz: Fotky na rajčeti