Zatopené lomy: Plzeňský kraj

Lom je povrchový důl, který slouží k získávání stavebního materiálu nebo těžbě nerostných surovin. Materiál, který je z lomů získáván, může být velmi rozličný co do svého druhu. Může se jednat například o štěrk, který slouží jako výplňový materiál ve stavebnictví, nebo se zde může těžit třeba kvalitní kámen pro dekorativní účely.

Co je to lom asi všichni tušíme. Co se však s lomem stane, když v něm skončí těžba? Mnohé jsou zasypány nebo přeměny ve skládky, někdy se však lom ovládne příroda a stává se tak jedinečnou součástí krajiny. A když má ještě na dně jezírko s křišťálovou vodou, dostává toto místo romantický nádech, jako žádné jiné v okolí...

Pokud víš o nějakém zatopeném lomu, který tu chybí, či máš připomínku, zážitek, poznatek nebo fotku související s jakýmkoli lomem a chceš se o toto podělit se mnou a ostatními čtenáři těchto stránek, neváhej a napiš mi to Vzkazů či na mail (odkaz je tamtéž). Předem díky!

Hlavní město Praha (9), Středočeský kraj (42), Plzeňský kraj (11), Jihočeský kraj (9), Karlovarský kraj (4), Pardubický kraj (4), Liberecký kraj (5), Královéhradecký kraj (3), Ústecký kraj (9), Vysočina (11), Jihomoravský kraj (12), Olomoucký kraj (11), Moravskoslezský kraj (6), Zlínský kraj (2), Všechny kraje (138)


Košutecké jezírko

Obec, okres, kraj: lokalita Košutka, Plzeň, Plzeň-město, Plzeňský kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: kámen (pískovec)

V Plzni na Košutce byl v letech 1935 až 1937 přeměněn bývalý pískovcový lom na park. Projekt měl i sociální rozměr – pracovali zde především nezaměstnaní lidé postižení hospodářskou krizí. Během druhé světové války, poté, co začala stoupat hladina, se místo stalo i oblíbeným přírodním koupalištěm. Kvalita vody je zde ale dnes proměnlivá.

Autor textu: Přebral


Lom v Hradci u Stoda

Obec, okres, kraj: Hradec, Plzeň-jih, Plzeňský kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: kámen (břidlice)

Bývalý zatopený kamenolom v Hradci u Stoda se nachází v údolí Touškovského potoka na severozápadním okraji obce. Hradecké JZD zde těžilo kontaktně metamorfované algonkinské břidlice jako silniční a stavební kámen pro místní využití. Lom je volně přístupný a využívaný i ke koupání, v létě tu stává i kiosek s občerstvením.

Autor fotografií: Přebral, autor textu: Přebral


Lom v Žihli

Obec, okres, kraj: Žihle, Plzeň-sever, Plzeňský kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: kámen (žula)

V lomu na severozápadním okraji Žihle se získávala žula, po ukončení těžby se lom zatopil. V lesích v okolí lomu se nachází různé žulové balvany a útvary, největší z nich jsou Bába, Dědek a Viklan, zavede vás k nim žlutá značka, která prochází nedaleko od lomu.

Autor fotografií: Kawi, autor textu: Kawi


Lom na Palcíři

Obec, okres, kraj: část obce Kreslovna, Skořice, Rokycany, Plzeňský kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: kámen

Bývalý lom na štěrk, dnes zatopený, leží na severozápadním úbočí vrchu Palcíře v blízkosti střelnice Kolvín v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Jince, dnešním CHKO Brdy. Oblast, v níž se lom nachází, zatím není zpřístupněna veřejnosti, ale na roky 2016–2017 je plánováno její vyčištění od munice a otevření pro veřejnost. Z většiny je lemován strmými svahy, na západní straně, ale lze pohodlně přijít až k hladině jezírka na dně lomu. Vodní plocha se však v posledních letech zmenšuje a lom pomalu vysychá. Technickou zajímavostí v blízkém okolí lomu je, že tudy procházela jedna větev zaniklé lesní železnice, fungující zde za druhé světové války.

Autor fotografií: Kawi, autor textu: Kawi


Lom Svinná

Obec, okres, kraj: část obce Svinná, Čachrov, Klatovy, Plzeňský kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: vápenec

Skupina menších vápencových lomů, v provozu do 20. let 20. století. V největším z lomů je u jezírka patrné zkrasovění přecházející do malé jeskyňky. Momentálně je nabízen na prodej jako stavební parcela. Poblíž je i vápenka.

Autor fotografií: Přebral, autor textu: Přebral


Lomeček u Starého Klíčova

Obec, okres, kraj: část obce Starý Klíčov, Mrákov, Domažlice, Plzeňský kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: kámen

Lomeček u Starého Klíčova sloužil k dobývání kamene až do roku 1998. Dnes je využíván k rekreaci, koupání a sportu, jsou zde také pořádána pravidelná sochařská sympozia. Část uměleckých děl pak bývá umísťována na dno jezera, kde zpestřuje život trénujícím potápěčům. Pod hladinu se ale můžou podívat i běžní návštěvníci prostřednictvím podvodní kabiny.

Autor fotografií: Přebral, autor textu: Přebral


Hromnické jezírko

Obec, okres, kraj: Hromnice, Plzeň-sever, Plzeňský kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: kyzové břidlice

Hromnické jezírko je pozůstatkem po dobývání proterozoických kyzových břidlic, které byly v minulých staletích užívány především k výrobě dýmavé kyseliny sírové. Hlavní etapa těžby zde spadá do let 1807 až 1896 a je spojena se jménem významného západočeského průmyslníka Johanna Davida Starcka a také s jeho synem a pokračovatelem Johannem Antonem Starckem. Lom se částečně zatopil po ukončení těžby, kdy došlo k zavalilení odvodňovací štoly. Těžební jáma má šířku 130 a délku 190 metrů a zahlubuje se až 60 metrů pod úroveň okolního terénu. Voda je zde výrazně kyselá a v podstatě prostá mnohobuněčného života. Od roku 1975 má Hromnické jezírko status přírodní památky.

Autor fotografií: Kawi (1), Přebral (2, 3), autor textu: Přebral


Ejpovické jezero

Obec, okres, kraj: Ejpovice, Rokycany, Plzeňský kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: železná ruda

V okolí Ejpovic se těžily železné rudy minimálně od 17. století, po většinu času ale pouze v podzemních dolech. V roce 1954 zde byl otevřen také povrchový důl, kvůli kterému byl dokonce přeložen tok říčky Klabavy do dvou dlouhých tunelů proražených pod vrchem Hradiště. Postupně se nicméně ukázalo, že zpracování zdejší rudy není příliš efektivní a roku 1967 už se ložisko zase zavíralo. Klabava se vrátila do původního koryta, zaplavila lomovou jámu a dnes je zde volně přístupné jezero. Na jeho západní straně vyrostl golfový areál, na jihu kemp a na východě je možné navštívit oba opuštěné tunely. Část severního břehu chrání přírodní památka Ejpovické útesy vymezená v místech, kde se v buližníkových skalách dochovaly fosilní pozůstatky organismů ze starších prvohor.

Autor fotografií: Přebral, autor textu: Přebral


Lomy u Rabí

Obec, okres, kraj: Rabí, Klatovy, Plzeňský kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: kámen (vápenec)

Dvojice vápencových lomů u Rabí je dosud v provozu, místní betonárka ale pracuje jen v sevením z nich. V jižním, momentálně nevyužívaném, se pod stupňovitě členěnými skalními stěnami utvořilo hezké jezírko. Občas se sem chodí koupat lidé z okolí, plot u silnice ale dává jasně najevo, že nejde o veřejnou lokalitu a vstup je na vlastní nebezpečí.

Autor fotografií: Přebral, autor textu: Přebral


Lom Na Holé

Obec, okres, kraj: Krsy, Plzeň-sever, Plzeňský kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: kámen (čedič)

Čedičový jámový lom s jezírkem na dně se nachází severovýchodně od Krs, nedaleko samoty Na Holé, v blízkosti silnice do Trhomného. Kámen z lomu byl využíván jako silniční štěrk a drť. Těžba zde probíhala v prvních čtyřech desetiletích 20. století, po jejím ukončení se lom zatopil. Voda v lomu je čistá a lze ji využít ke koupání. Mezi koupacími lomy však patří spíše k těm menším – délka jezera se pohybuje kolem 70 m, šířka je 50 m.

Autor fotografií: Petr, autor textu: Kawi


Stránka: 1 2