Zatopené lomy: Olomoucký kraj

Lom je povrchový důl, který slouží k získávání stavebního materiálu nebo těžbě nerostných surovin. Materiál, který je z lomů získáván, může být velmi rozličný co do svého druhu. Může se jednat například o štěrk, který slouží jako výplňový materiál ve stavebnictví, nebo se zde může těžit třeba kvalitní kámen pro dekorativní účely.

Co je to lom asi všichni tušíme. Co se však s lomem stane, když v něm skončí těžba? Mnohé jsou zasypány nebo přeměny ve skládky, někdy se však lom ovládne příroda a stává se tak jedinečnou součástí krajiny. A když má ještě na dně jezírko s křišťálovou vodou, dostává toto místo romantický nádech, jako žádné jiné v okolí...

Pokud víš o nějakém zatopeném lomu, který tu chybí, či máš připomínku, zážitek, poznatek nebo fotku související s jakýmkoli lomem a chceš se o toto podělit se mnou a ostatními čtenáři těchto stránek, neváhej a napiš mi to Vzkazů či na mail (odkaz je tamtéž). Předem díky!

Hlavní město Praha (9), Středočeský kraj (42), Plzeňský kraj (11), Jihočeský kraj (9), Karlovarský kraj (4), Pardubický kraj (4), Liberecký kraj (5), Královéhradecký kraj (3), Ústecký kraj (9), Vysočina (11), Jihomoravský kraj (12), Olomoucký kraj (11), Moravskoslezský kraj (6), Zlínský kraj (2), Všechny kraje (138)


Hustopečská jezera

Obec, okres, kraj: Milotice nad Bečvou, Přerov, Olomoucký kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: písek nebo štěropísek

Štěrkopísky uložené v okolí řeky Bečvy se těžily na celé řadě jednotlivých míst. Někde těžba ještě probíhá, jinde už ale skončila a vzniklé vodní plochy slouží rybářům a k rekreaci. Plochou nejrozsáhlejší volně přístupná jezera leží v jižním sousedství Milotic. Je jich celkem pět, ale jsou od sebe oddělena jen úzkými šíjemi, takže je možné považovat je za jeden celek. Největší rekreační zázemí včetně restaurace a travnatých pláží je na východní straně areálu, na ostatních místech jde spíše o menší plážičky skryté mezi stromy. Na protějším břehu Bečvy, kde leží několik dalších menších jezer, byla v roce 2013 vyhlášena přírodní památka Hustopeče - Štěrkáč sloužící k ochraně brouka lesáka rumělkového, který k životu potřebuje staré tlející stromy.

Autor fotografií: Přebral, autor textu: Přebral


Pískovna Jadran

Obec, okres, kraj: Osek nad Bečvou, Přerov, Olomoucký kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: písek nebo štěropísek

Jezero bývalé pískovny se nachází na břehu řeky Bečvy, mezi Osekem a Lipníkem nad Bečvou.

Autor fotografií: Přebral, autor textu: Kawi


Lom u Dalova

Obec, okres, kraj: část obce Dalov, Šternberk, Olomouc, Olomoucký kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: kámen

Původně hluboký lom na břidlici asi 20 km severně od Olomouce, nyní téměř úplně zatopený, s chatami v okolí, vhodný ke koupání.

Autor fotografií: Radek Mikuláš, autor textu: Radek Mikuláš


Lom u Nové Vsi

Obec, okres, kraj: část obce Nová Ves, Litovel, Olomouc, Olomoucký kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: kámen (droba)

Lom v Nové Vsi u Litovle sloužil k těžbě drob. Po jejím ukončení zde vzniklo 280 metrů dlouhé jezero, které je dnes využíváno ke koupání. Jeho travnaté pláže udržuje přes léto obec, zajištěno je zde i občerstvení. Nejlepší přístup je právě od východu, od vsi.

Autor fotografií: Přebral, autor textu: Přebral


Vidnavská kaolínka

Obec, okres, kraj: Vidnava, Jeseník, Olomoucký kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: kaolin

Kaolinové lomy ve Farském lese u Vidnavy byly v provozu minimálně od roku 1786, ve větší míře pak od roku 1816. S šamotkou u železniční trati je spojovala úzkorozchodná dráha, která vedla jak po povrchu, tak i dodnes dochovanou štolou. Celý areál se dělí na Starou (severozápadní) a Novou (jihovýchodní) jámu. V obou bývají v některých mapách vyznačena jezírka, fakticky ale dnes existuje pouze pěkné a ke koupání využívané jezírko v jámě Nové.

Autor fotografií: Přebral, autor textu: Přebral


Žulové lomy Rychlebských hor

Obec, okres, kraj: Žulová, Jeseník, Olomoucký kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: kámen (žula)

Mezi obcemi Velká Kraš, Skorošice, Vápenná a Černá Voda se středem v Žulové na úpatí Rychlebských hor se ukrývá romatický kraj plný zatopený žulových lomů. Každý je nádherný, každý má něco speciálního. Jeden hostí raky říční, z jiného se použila žula na obložení pražského metra. Mnohým z místních lomů se krásně věnují stránky o Rychlebkách, proto nebudu zbytečně nosit dříví do lesa, pouze jeden doplním: lom Jašek v Žulové (GPS 50.3132261N, 17.1032528E; fotky: 1, 2, 3).

Autor fotografií: Přebral, Jarek Kašpars (lom Jašek), autor textu: Kawi


Štěrkovna Náklo

Obec, okres, kraj: Lhota nad Moravou, Olomouc, Olomoucký kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: písek nebo štěropísek

Hladinu velké zatopené štěrkovny u Nákla dosud brázdí mohutné těžební stroje, na východním břehu už je ale vymezena i pláž ohrazená bójemi, za kterou sem v létě míří četní rekreanti. Jde také o populární rybářskou lokalitu.

Autor fotografií: Přebral, autor textu: Přebral


Lom v Baldovci

Obec, okres, kraj: část obce Baldovec, Rozstání, Prostějov, Olomoucký kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: kámen (droba)

Mimo velkého činného kamenolomu severozápadně od Baldovce se na jižním okraji obce nachází i menší zatopený lom. Umístěn je na svahu Kněží hory a od autobusové zastávky Rozstání, Baldovec, lom k němu vede cesta, přehrazená velkými kameny, aby do lomu nezajížděla auta. Mimo prostoru v okolí příjezdové cesty jsou jeho stěny velmi strmé. Koupání je zde povoleno na vlastní nebezpečí, psům je vstup do vody zapovězen. Maximální hloubka lomového jezera je kolem 7 m, viditelnost ve vodě je velmi malá – i tak ale bývá občas využíván potápěči.

Autor fotografií: Kawi, autor textu: Kawi


Lom Výkleky

Obec, okres, kraj: Výkleky, Přerov, Olomoucký kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: kámen (droba)

Zatopený kamenolom ve Výklekách tvoří součást rozsáhlejšího pásma lomů, které slouží k dobývání kvalitních drob. V okolí se sice ještě těží, koupání a potápění je ale zde již povoleno. Jezero má hloubku až sedm metrů a bývá příjemně čisté, v létě tu ale někdy bývá až příliš mnoho lidí a z toho vzniká i nepořádek. Nahoře nad lomem je velké parkoviště, v sezóně tu stává i stánek s občerstvením, vstup do lomu a do vody jsou ale na vlastní nebezpečí a táboření zde není povoleno.

Autor fotografií: Přebral, autor textu: Přebral


Opatovický lom

Obec, okres, kraj: Opatovice, Přerov, Olomoucký kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: kámen (droba)

Kamenolom v Opatovicích u Hranic sloužil k těžbě drob. Po opuštění se postupně zatápěl, jezero dosáhlo své současné rozlohy v roce 1997, kdy sem byla svedena povodňová voda. Pod hladinou tehdy zůstaly i dva bagry, jeden převrácený a druhý rozebraný, které se dříve nepodařilo vyzvednout. Lom začal neoficiálně sloužit potápěčům a občas i ke koupání, vstup do něj byl ale i nadále zapovězen a v roce 2011 měl být zavezen. Proti tomuto plánu se nicméně postavila obec, místní lidé stále doufají, že by se pro tohle hezké místo mohlo najít legální rekreační využití. Nejlepší přístup k lomu je v současnosti z údolí pod obcí, od cesty u čističky. Vstup je uzavřen závorou a oficiálně se sem stále nesmí a není vhodné zde parkovat.

Autor fotografií: Přebral, autor textu: Přebral


Stránka: 1 2