Diana, továrna na letadla

O německé válečné továrně, která fungovala ve třech tunelech na trati Brno - Havlíčkův Brod, toho bylo napsáno poměrně hodně. A tak zatím přikládám jen několik svých fotek k dané problematice a uvádím jeden článek, jenž mě zaujal...

Akce Diana I (z Tišnova do Dolních Louček údolím Loučky):
http://kawi.rajce.idnes.cz/Po_stopach_Diany_udolim_Loucky_27._prosince_2009
Akce Diana II (z Dolních Louček do Kutin údolím Libochovky):
http://kawi.rajce.idnes.cz/Udoli_Libochovky_v_podzimnich_barvach_9._rijna_2010
Akce Diana III (z Níhova do Kutin údolím Haldy):
http://kawi.rajce.idnes.cz/Prochazka_podel_ricky_Haldy_7._listopadu_2010

V roce 1938 byla zahájena výstavba železniční tratě Brno - Tišnov - Křižanov - Žďár nad Sázavou - Německý Brod, nynější Havlíčkův Brod. Na trati v úseku mezi Tišnovem a Křižanovem byly proraženy 3 tunely. První tunel od Tišnova se nachází v Dolních Loučkách, je dlouhý 633 m a jeho stavba byla dokončena v roce 1942. Druhý tunel mezi Řikonínem a Níhovem byl postaven do oblouku a měří 314 m a třetí před Níhovem měří 531 m. Za 2. světové války zde byly umístěny továrny vyrábějící trupy stíhaček Messerschmitt Bf 109. Výroba sem byla přesunuta v roce 1944 z továrny z Vídeňského Nového Města v Rakousku, protože se továrna stávala častým terčem náletů USAAF. Dnes je v terénu možné najít zbytky objektů továrny a stopy po drážce vedoucí na tišnovské nádraží.

Poblíž obce Lubné se nachází známá vodní nádrž "Kopyto" s nepravidelným půdorysem. její účel je dodnes nejasný. Zachovaly se nejen betonové obvodové stěny, ale i zbytek vtokového potrubí, žebříky pro sestup do nádrže a výpusť.

Dále podél potoka Halda pokračují jasné stopy  (kamenné náspy) po úzkokolejné drážce včetně zbytků mostů (betonové pilíře).

Samotné tunely upoutají na první pohled monumentálními průčelími z kamenných kvádrů. Právě v nich probíhala ve dvou patrech výroba slavných "stodevítek". Dnes v nich nejsou po četných úpravách (dvě patra nad sebou, fosforeskující pruhy po stěnách jako nouzové osvětlení apod.) prakticky žádné stopy.

U tunelu 217B (mezi Kutinami a Níhovem) jsou zachovány základy latríny pro dělníky továrny.

U tunelu 217A (v Mezihoří) se zachovala část podzemní chodby vedoucí z bodku do tunelu. Je přístupná úzkým vchodem a končí cihlovou zdí s milostným vyznáním.

Další zajímavostí v blízkosti tohoto tunelu jsou základy strojovny vrátku, kterým se vytahovaly z údolí Loučky částečně dokončené trupy stíhaček, a betonový pilíř zřejmě patřící k témuž zařízení.

V osadě Kutiny se zachovalo několik baráků továrny Diana, v některých jsou hospody, v jiných rekreační objekty či sklady.

Podél říčky Libochůvky vede cesta přes Mazihoří, v údolí jsou zachovány další betonové objekty Diany (kuchně apod.). Některé objekty jsou obydleny bezdomovci.

Viadukt u Říkonína je znám předvším díky tragédii, která se zde stala 11. prosince 1970. Tehdy na sousedním viaduktu po páté hodině ranní zastavil u vjezového návěstidla žst. Řikonín zpožděný nákladní vlak. Chybou hláskařky byl na stejnou kolej vpuštěna další lokomotiva. Ta do stojícího nákladního vlaku narazila, čímž došlo k vykolejení několika vozů. tato situace by sama o sobě nebyla nijak kritická, kdyby ovšem vykkolejené vozy nezasahovaly do průjezdu vedlejší koleje. Následně do vykolejené soupravy narazil expres Panonia směřující z Vídně do Prahy. První vůz za lokomotivou se zřítil z viaduktu, zahynulo 31lidí, převážně polské národnosti. Událost dnes připomíná křížek s kytičkou na jednom z pilířů viaduktu.

Krásný pohled je v každém ročník období na "most míru" - viadukt u Dolních louček. Původní štíhlé kamenné oblouky byly po válce v nedokončené části nahrazeny elegantním železobetonovým mostem. Viadukt je dlouhý 300m a vysoký 30 m. Toto největší inženýrské dílo na trati Brno - Havlíčkův Brod bylo postaveno v letech 1939 - 1953. Velký oblouk o rozpětí 120 m je největším železobetonovým obloukem v České republice. První vlak přes něj přejel 20. 12. 1953.

Prameny:

Článek převzat z Badatelny (chci výhledově napsat podobný)
Miroslav Vaněk: Diana - Továrna na smrt
T. Klíčník: http://www.klicnik.org/diana.html
Dolní Loučky: http://www.dolniloucky.cz/index.php?typ=OBE&showid=132
Tišnov: http://www.tisnov.cz/index.php?page=loucky_zdarec