Dějepis

Několik zápisů z hodin dějepisu na Biskupském gymnáziu a navíc některé doplňující materiály k osobnosti Iva Husa a době husitské.

Vrcholící feudalismus

Český stát ve vrcholícím feudalismu
Vladislav II., Konrát Ota I. Znojemský, Přemysl Otakar I., Václav I., Přemysl Otakar II., Václav II., Václav III., vymření Přemyslovců po meči až k nástupu Iva Lucemburského na český trůn

Pozdní feudalismus

Pozdní feudalismus
Charakteristika pozdního feudalismu, jeho hospodářství a přicházejících krizových jevů
Katolická církev v pozdním feudalismu
Krize a úpadek církve, avignonské zajetí papežů, papežské schizma, konstnický koncil
Gotické umění a heraldika
Obecné informace o gotickém umění, gotické památky u nás, příklady erbů
Anglie a Francie v pozdním feudalismu: Stoletá válka
Příčiny války, popis jednotlivých fází, přes Janu z Arku až k francouzkému vítězství u Castillionu
Anglie po stoleté válce: Válka růží
Od smrti Richarda III. přes boje Yorků a Lancasterů k nástupu Jinřicha VII. na anglický trůn
Byzantská říše v pozdním feudalismu
Boje s Turky, pokus o sjednocení západní a východní církve, zánik Byzantské říše
Ruská knížečtví za pozdního feudalismu
Ivan I. Rurikovec, Dimitrij Donskij, Ivan III., porážka Tatarů a rozpad Zlaté hordy
Uhry za pozdního feudalismu
Situace v Uhrách ve 14. století, seznam uherských králů od roku 1301 do roku 1526
Polsko v pozdním feudalismu
Kazimír III. Veliký (poslední Piastovec), nástup Jagelonců, bitvy s řádem německých rytířů
Český stát v pozdním feudalismu
Odbobí vlády Iva Lucemburského, Karla IV. a Václava IV., předchůdci mistra Iva Husa
Doba husitská
Působení Iva Husa a jeho úpálení, události v českých zemích do roku 1419.
Dekret kutnohorský
Dokument měnící poměr hlasů na pražské universitě, vydaný Václavem IV. v Kutné Hoře
List Iva Husa z Kostnice (27. června 1415)
List, který psal Jan Hus přátelům a věrným v Praze před svých upálením
Stížný list české a moravské šlechty proti upálení mistra Iva Husa
List, který čeští moravští šlechtici zaslali na protest do Kostnice po Husově upálení

Novodobé dějiny

Rok 1989 a Sametová revoluce
Prezentace s mnoha fotkami o roce 1989, vytvořená původně do Základů společenských věd.

Zajímavost

Modlitba Otče náš ve staroslověnštině
Text motlitby Otče náš, jak zní ve staroslověnštině, zapsaný však latinkou.