Literatura o skalách a lidech

Na této stránce postupně shromažďuji knížky, články i celé sborníky, v nichž jsem nalezla něco o vztahu lidí a pískovcových skal. Mimo tématu antropogenních zásahů do pískovcového podloží jsem taktéž vybrala texty o využívání jeskyní a skalních převisů, protože mi toto téma přijde rovněž zajímavé, byť se mu zde stránkách nijak zvlášť nevěnuji.

Speleoarcheologie obecně

MATOUŠEK, V. - DUFKOVÁ, M. 1998: Jeskyně a lidé. - Nakladatelství Lidové noviny, 164 s. Praha.

MATOUŠEK, V. - JENČ, P. - PEŠA, V. 2005: Jeskyně Čech, Moravy a Slezska s archeologickými nálezy. - Libri, 279 s. Praha

SKLENÁŘ, K. 1984: Za jeskynním člověkem. Neformální encyklopedie. - Československý spisovatel, 375 s. Praha.

SKLENÁŘ, K. 1992: Speleoarcheologie. In PŘIBYL, Jan - LOŽEK, V. (edd.): Základy karsologie a speleologie - Academia, s. 190 - 202. Praha.Lidé a jeskyně od pravěku do současnosti

ADAMOVIČ, J. - MIKULÁŠ, R. - CÍLEK, V. 2010: Atlas pískovcových skalních měst České a Slovenské republiky. - Academia, 459 s. Praha.

JENČ, P. - PEŠA, V. 2000: Nejstarší osídlení severních Čech. - Okresní vlastivědné muzeum, 40 s. Česká Lípa.

JENČ, P. - ŠOLTYSOVÁ, L. (eds.) 2006: Pískovcový fenomén Českého ráje. Sborník příspěvků ze semináře. Jičín 12. června 2004. - Český svaz ochránců přírody. Základní organizace Křižánky - Správa chráněné krajinné oblasti Český ráj, 287 s. Turnov.

PEŠA, V. 2002: Člověk a jeskyně v novověku (1500 - 2000). O historii, archeologii a speleoantropologii (1. část). In: Kuděj, 2002/1, s. 3 - 19. Praha. (stáhnout)

PEŠA, V. 2002: Člověk a jeskyně v novověku (1500 - 2000). O historii, archeologii a speleoantropologii (2. část - dokončení). In: Kuděj, 2002/2, s. 3 - 19. Praha. (stáhnout)

SEGEĎOVÁ, L. 2010: Jeskyně Moravského krasu za druhé světové války. Historie firmy Flugmotorenwerke Ostmark G. m. b. H. Wien, Zweigwerk Brünn a její detašovaná pracoviště (bakalářská práce). Filozofická fakulta MU, 82 s. Brno. (stáhnout)

SVOBODA, J. (ed.) 2003: Mezolit severních Čech. Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku 1978 - 2003. - Archeologický ústav AV ČR Brno - Národní park České Švýcarsko - Oblastní muzeum, 328 s. Brno - Krásná Lípa - Děčín.Novověké lidské zásahy do pískovcových skal

BELISOVÁ, N. 2004: Zpracování smoly v Českém Švýcarsku a Labských pískovcích. In: Minulosti Českého Švýcarska II. Sborník příspěvků historické konference 2003. - Správa Národního parku České Švýcarsko, s. 94 - 183. Krásná Lípa.
dehtářská pracoviště
České Švýcarsko

FRUNDL, J. - KOLKA, M. - PODROUŽEK, K. 2008: Skalní mlýny. In: ŠTĚPÁN, L. - URBÁNEK, R. - KLIMEŠOVÁ, H. (eds.): Dílo mlynářů a sekerníků v Čechách II. - Argo, s. 116 - 120. Praha.

HAVRÁNEK, P. 2007: Skalní reliéfy u Mařenic. In: Bezděz, 16, s. 267 - 274. Česká Lípa.
skalní reliéfy, štoly, pískovcové lomy, tesané cesty
Českolipsko

JENČ, P. - PEŠA, V. - BARUS, M. 2008: Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny v CHKO Český ráj. Část Maloskalská Drábovna a Besedické skály - Kalich. Zpráva pro Geopark Český ráj o. p. s. - Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě - Správa CHKO Český ráj, 55 s. Česká Lípa - Turnov. (stáhnout)
Český ráj

JENČ, P. – PÁTKOVÁ, H. – PEŠA, V. (edd.) 2001: Historické rytiny v Labských pískovcích. In: Porta Bohemica, 1, s. 149 - 166. Litoměřice. (stáhnout)
České Švýcarsko

JENČ, P. - PEŠA, V. 2003: Dokumentace historických skalních rytin v Labských pískovcích v letech 2001 - 2002 (předběžná zpráva). - Porta Bohemica, 2, s. 139 - 145. Litoměřice. (stáhnout)
České Švýcarsko

KNOP, K. - PEŘINA, I. 2010: K otázce ukrývání dobytka v pískovcových skalách. In: Minulosti Českého Švýcarska VI. Sborník příspěvků historické konference 2009. - Správa Národního parku České Švýcarsko, s. 28 - 40. Krásná Lípa.
Český ráj

KÜHN, P. 2007: Málo známý nápis na Dutém kameni u Cvikova. In: Bezděz, 16, s. 275 - 281. Česká Lípa.
Českolipsko

LISSEK, P. 2003: Příspěvek k poznání struktury středověkého osídlení krajiny Českého Švýcarska. In: Minulosti Českého Švýcarska I. Sborník příspěvků historické konference 2002. - Správa Národního parku České Švýcarsko, s. 46 - 55. Krásná Lípa.
České Švýcarsko

LISSEK, P. 2004: Výroba dehtu a smoly v Českém Švýcarsku. In: Minulosti Českého Švýcarska II. Sborník příspěvků historické konference 2003. - Správa Národního parku České Švýcarsko,
s. 74 - 93. Krásná Lípa.
dehtářská pracoviště
České Švýcarsko

LISSEK, P. 2005: Povrchový průzkum dehtářských pracovišť v Českém Švýcarsku.
In: Archeologia technica, 16, s. 72 - 78. Brno. (stáhnout)
dehtářská pracoviště
České Švýcarsko

PEŘINA, I. 2006: Vertikální komunikace v pískovcovém podloží Českého Švýcarska.
In: Minulosti Českého Švýcarska III. Sborník příspěvků historické konference 2004. - Správa Národního parku České Švýcarsko,
s. 118 - 141. Krásná Lípa.
České Švýcarsko, Český ráj

PEŠA, V. 2004: Podzemní lomy na Českolipsku. In: Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska, 13,
s. 83 - 122. Česká Lípa. (stáhnout)
podzemní lomy na písek
Českolipsko

PODROUŽEK, K. 1998: Poustevna pod Čapem na Českolipsku. In: Časopis Společnosti přátel starožitností, 106, Muzejní a vlastivědná práce, 36, 2, s. 86 - 92. Praha.
tesané místnosti, poustevny, skalní reliéfy
Českolipsko

PODROUŽEK, K. 2000: Ebelova cesta. Konfrontace písemných a hmotných pramenů při studiu barokních a klasicistních komunikací na pískovcích. In: Časopis Společnosti přátel starožitností, 108, Muzejní a vlastivědná práce, 38, 1, s. 106 - 110. Praha.
tesané cesty, skalní reliéfy, rytiny, pískovcové lomy
Českolipsko

PODROUŽEK, K. 2000: Poustevny a poustevníci na pískovcích severních Čech. In: Časopis Společnosti přátel starožitností, 108, Muzejní a vlastivědná práce, 38, 1, s. 47 - 50. Praha.
tesané místnosti, poustevny
Českolipsko

PODROUŽEK, K. 2003: Sušárny v pískovcovém podloží. In: Svorník, 1 (2003), s. 279 - 288. Praha.
tesané místnosti, sušárny

PODROUŽEK, K. 2004: Způsoby dobývání pískovce. In: Minulosti Českého Švýcarska II. Sborník příspěvků historické konference 2003. - Správa Národního parku České Švýcarsko, s. 54 - 63.
Krásná Lípa.
pískovcové lomy, podzemní lomy na písek, rytiny

PODROUŽEK, K. 2006: Vesnické stavby na pískovcovém podloží. - Filozofická fakulta UJEP,
86 s. Ústí nad Labem. (stáhnout)

PODROUŽEK, K. 2006: Sezónní obytné objekty v pískovcích. In: Minulosti Českého Švýcarska III. Sborník příspěvků historické konference 2004. - Správa Národního parku České Švýcarsko,
s. 142 - 159. Krásná Lípa.
tesané místnosti, skalní posedy, lovecké chaty, dehtářská pracoviště
Českolipsko, Kokořínsko, České Švýcarsko

PODROUŽEK, K. 2006: Štuky a kopáky – těžba, užití a význam kvádrového pískovcového zdiva. In: Opracování kamene, s. 79 - 83. Plzeň.
pískovcové lomy

PODROUŽEK, K. 2007: Cisterny na vodu v pískovci. Experiment na hradě Helfenburku u Úštěka. In: Minulosti Českého Švýcarska IV. Sborník příspěvků historické konference 2006. - Správa Národního parku České Švýcarsko, s. 90 - 109. Krásná Lípa.