Zatopené lomy: Středočeský kraj

Lom je povrchový důl, který slouží k získávání stavebního materiálu nebo těžbě nerostných surovin. Materiál, který je z lomů získáván, může být velmi rozličný co do svého druhu. Může se jednat například o štěrk, který slouží jako výplňový materiál ve stavebnictví, nebo se zde může těžit třeba kvalitní kámen pro dekorativní účely.

Co je to lom asi všichni tušíme. Co se však s lomem stane, když v něm skončí těžba? Mnohé jsou zasypány nebo přeměny ve skládky, někdy se však lom ovládne příroda a stává se tak jedinečnou součástí krajiny. A když má ještě na dně jezírko s křišťálovou vodou, dostává toto místo romantický nádech, jako žádné jiné v okolí...

Pokud víš o nějakém zatopeném lomu, který tu chybí, či máš připomínku, zážitek, poznatek nebo fotku související s jakýmkoli lomem a chceš se o toto podělit se mnou a ostatními čtenáři těchto stránek, neváhej a napiš mi to Vzkazů či na mail (odkaz je tamtéž). Předem díky!

Hlavní město Praha (9), Středočeský kraj (42), Plzeňský kraj (11), Jihočeský kraj (9), Karlovarský kraj (4), Pardubický kraj (4), Liberecký kraj (5), Královéhradecký kraj (3), Ústecký kraj (9), Vysočina (11), Jihomoravský kraj (12), Olomoucký kraj (11), Moravskoslezský kraj (6), Zlínský kraj (2), Všechny kraje (138)


Lom na Chrástnici

Obec, okres, kraj: Břežany II, Kolín, Středočeský kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: kámen

Lom Chrástnice se nachází na nevysokém návrší (260 m. n. m.) mezi Břežany II a Černíky, na vrcholu je řada opuštěných mělkých lomů porostlých remízem. Východně od nich pak je velký zatopený jámový lom na ordovické křemence (rozloha cca 1 ha), využívaný dnes především ke sportovnímu rybolovu. Na jižní straně lomu se dochoval zbytek těžebního zařízení. Jedná se též o nejvýchodnější výběžek Barrandienu.

Autor fotografií: Kawi, autor textu: Přebral


Němečkův lom u Velimi

Obec, okres, kraj: Velim, Kolín, Středočeský kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: kámen (amfibolit)

Na západním okraji Velimi, na úpatí návrší zvaného Skalka, se nachází bývalý jámový lom na amfibolit. Po ukončení těžby se na jeho dně se vytvořilo jezero nepravidelného tvaru o průměru přibližně 100 m, poskytující útočiště různým druhům obojživelníků a bezobratlých v okolní intenzivně zemědělsky využívané krajině. V lomových stěnách byly odkryty příbojové sedimenty křídového stáří, upomínající na dobu, kdy byla okolní krajina zatápěna mořem a návrší, tvořená pevnějšími horninami, po nějakou dobu tvořila ostrovy, kde se postupně ukládaly usazeniny obsahující pozůstatky tehdejších rostlin a živočichů. Na zkameněliny je zdejší lom zvláště hojný a jejich výjimečně dobré zachování se přičinilo o vyhlášení lokality přírodní památkou (PP Skalka u Velimi). Další zajímavostí v blízkosti lomu je hradiště z doby mohylové kultury střední doby bronzové, ležící nedaleko směrem na západ. Příkopy a hradby pravěkého hradiště však v terénu již nejsou znatelné a odhaleny byly teprve při archeologických výzkumech, které zde probíhají s přestávkami od roku 1925.

Autor fotografií: Kawi, autor textu: Kawi


Lom Na Vrších (Váňův vrch)

Obec, okres, kraj: část obce Prosečnice, Krhanice, Benešov, Středočeský kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina:

Stále činný lom, který se nachází v lesích severně od Prosečnice. Jeho podoba se proto stále mění, ve všední dny navíc není úplně dobrý nápad do lomu vůbec lézt... Jedno jezírko se nachází u vstupu do lomu, to si svou podobu drží již několik let. Druhé pak v zadní části areálu pod vysokou lomovou stěnou. A třeba na podzim 2012 bylo dokonce dvoupatrové - kde jinde to mají! Uvidíme, pak lom bude vypadat v dalších letech a jak dopadne po ukončení těžby... Zajímavostí jsou také zbytky svážné dráhy, kterou můžeme najít ve svahu směrem od Prosečnice.

Autor fotografií: Přebral (1, 3, 4, 5, 6, 7), Kawi (2), autor textu: Kawi


Lom Březí

Obec, okres, kraj: Březí, Praha-východ, Středočeský kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: žula

Lůmek v říčanské žule ve vesnici Březí. Voda je z části přístupná od silnice, z části z pozemků u chat. Je to stěnový lom o rozm. asi 50 x 10 x 8 m, zatopený do hloubky kolem jednoho metru.

Autor fotografií: Radek Mikuláš (1), autor textu: Radek Mikuláš, http://tady.cz/pochtli


Rakovnická pískovna

Obec, okres, kraj: Rakovník, Rakovník, Středočeský kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: písek

Severně od Rakovníka, poblíž modré turistické značky na zříceninu hradu Hlaváčov, leží pískovna se zatopeným jezírkem. Na koupání zrovna není, navíc v části lomu ještě stále probíhá těžba. Po zbytku lomu se prohánějí motorkáři a hluk jejich strojů se nese do daleka. Rovněž je smutné, že mnozí táborníci, co si v lomu dělali ohýnek, po sobě neuměli ani trochu uklidit, takže je okolí plné odpadků...

Autor fotografií: Kawi, autor textu: Kawi


Soseňský lom

Obec, okres, kraj: část obce Soseň, Jesenice, Rakovník, Středočeský kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina:

Soseňský lom leží jižně od obce Soseň, místními je nazýván též Jezírko. Je chráněn jako přírodní památka, vyskutují se zde vcácní obojživelníci a rostliny. Okolí lomu je krásně uklizené - odpadky vysbírány, stopy po táboření pečlivě zahlazeny. A tak, vydáš-li se na toto místo, snaž se, ať tak pěkně vypadá i po tvém odchodu.

Autor fotografií: Kawi, autor textu: Kawi


Lhotský lom

Obec, okres, kraj: část obce Podbořánky, Jesenice, Rakovník, Středočeský kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina:

V lomu na západním svahu Lhotského vrchu nalezneme dvě jezírka. Jedno je krásně čisté (1), odpadky na břehu svědčí o tom, že se tu občas někdo zastaví, posvačí, možná se vykoupe a pak si jako prasátko po sobě neumí uklidit. I žíznivý pes tu vodu pil a ještě žije... :) Zato druhé jezírko je ukázkové zelenisko (2, 3). Na koupání to nebude, ale vypadá na pohled hezky.

Autor fotografií: Kawi (1, 4), Elvíra (2, 3), autor textu: Kawi


Krtské lomy

Obec, okres, kraj: Krty, Rakovník, Středočeský kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina:

Jižně od obce Krty se v lesích nachází několik lomů. V některých kdysi stávaly trampské kempy či tu nalezneme krásné stopy po těžbě, jiné jsou zatopené. A buď se z nich stala zelená jezírka (3), která sice hezky vypadají, ale na koupání moc nejsou, či ke smočení těla přímo vybízí (1, 2). A když je na břehu ještě pěkný flek pro táboření, k dokonalosti místu už mnoho nechybí...

Autor fotografií: Kawi, autor textu: Kawi


Mramorka

Obec, okres, kraj: Chýnice, Praha-západ, Středočeský kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: kámen (vápenec)

V dnes již opuštěném lomu Mramorka se od roku 1926 těžily devonské vápence, zde uváděné pod označením „Zbuzanský mramor“. Zdejší kámen byl velmi dobře leštitelný a používal se zejména na kamenické a sochařské práce, jsou z něj například vyrobeny některé pomníčky v urnovém háji v pražských Strašnicích. Tomu bylo nutné přizpůsobit i techniku těžby. Namísto výbušin, které zanechají v materiálu praskliny, se k dobývání mramoru užívalo šetrnějších technik, jako například lámání pomocí cevamitu - expanzní směsi, která po aplikaci do vrtu nabyde na objemu a kámen tlakem rozpojí. Na šikmých kamenných lavicích i vytěžených kvádrech v areálu Mramorky jsou dodnes vidět četné stopy po tomto způsobu těžby v podobě řad vrtů umístěných blízko u sebe. Lomové jezírko není zrovna velké a má proto špatnou kvalitu vody. Ke koupání se příliš nehodí.

Autor fotografií: Přebral, autor textu: Přebral


Lomy u Kozárovic

Obec, okres, kraj: Kozárovice, Příbram, Středočeský kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: kámen (žula)

V okolí obce Kozárovice na břehu přehrady Orlík se náchází několik žulových lomů. Největší z nich, lom Hromada, leží na jihozápadním okraji obce, poblíž jsou další lomy, jiné se nachází západně od obce směrem k přehradě.

Autor fotografií: Přebral, autor textu: Kawi


Stránka: 1 2 3 4 5